Obchodní podmínky společnosti Sabores s. r. o.

Zaměření internetového obchodu.

Internetový obchod nabízí vysoce kvalitní delikatesy, značková vína a destiláty od věhlasných světových výrobců.

 

Forma objednávek

Produkty lze objednat bez minimální hodnoty nákupu (již od 1 ks/láhve). Objednávku lze provést online přes eshop, telefonicky na čísle 777771409 nebo emailem info@edelikatesy.cz. Pro objednávky zboží se slevovými vouchery volte, prosím, výhradně online formu objednávky přes eshop. Objednávky s voucherem ze slevových portálů je možné z důvodu kapacity vyzvednout výhradně v prodejně Sabores Vyšehradská, Vyšehradská 6, 120 00 Praha 2

 

Ceny

Ceny jednotlivých položek uvedené na stránkách internetového obchodu společnosti Sabores s. r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Společnost Sabores s. r.o. si vyhrazuje možnost změny ceny zboží při výrazné změně cen ze strany jeho dodavatelů. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu a balné určené kupujícím.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem)

 

Možnosti platby

  1. kartou (online na webu nebo v pordejně)

  2. platba převodem

  3. hotově při převzetí (osobní odběr nebo dobírka)

 

1. fyzická osoba

V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na své objednávce (je zasílána obratem po ukončení a potvrzení objednávky zákazníkem na jeho e-mail ). Při platbě na účet (218059718/0300 ) je nutné do kolonky variabilní symbol vyplnit číslo objednávky, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti Sabores s. r.o. je zákazník o této skutečnosti okamžitě informován a zboží je expedováno.

 

2. právnická osoba

V případě objednávky právnickou osobou je na základě objednávky vystavena a zaslána zálohová faktura. Zde jsou uvedeny všechny parametry objednávky včetně ceny. Po uhrazení této faktury a připsání částky na účet společnosti Sabores s. r.o. je zákazník o této skutečnosti okamžitě informován a zboží je expedováno. 

V případě odběru nad 4.000,- Kč včetně DPH je dopravné a balné zdarma

 

Doprava- doručení zboží

  1. Prostřednictvím zásilkových společností celé území ČR mimo Prahu - cena od 153,- Kč včetně DPH. Garantována je dodávka do 1 dne od převzetí zboží u naší firmy. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky. V předvánočním období se mohou zásilky vlivem přetlaku v doručování u dopravců mohou zpozdit.

  2. Expresní dopravou po Praze (Pouze na území hlavního města Prahy) - 275 Kč. Objednávka je ve standardních případech dodána do 24hodin

  3. Osobní odběr realizovaný v naší provozovně:  Vyšehradská 6, Praha 2 v otevírací době provozovny nebo Charlese de Gaulla 3, Praha 6.

 

 

V případě jakýchkoli dotazů či problémů spojených s dopravou jsme Vám k dispozici na: info@edelikatesy.cz (pracovní dny 8:30-19:30)

Dodací lhůta, čas a místo doručení

Obvyklá dodací lhůta je do 3 dnů od objednávky. Běžné dodací časy zásilkových společností ( rozvoz mimo Prahu ) jsou 9.00 - 18.00 každý pracovní den. Rozvoz po Praze realizovaný kurýrní službou je možný i mimo tyto uvedené hodiny. Před dodávkou zboží bude společnost Sabores s. r.o.odběratele kontaktovat a termín dodání bude oběma stranami odsouhlasen. Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

 

Odstoupení od smlouvy/vrácení zboží

v souladu se zákonem s § 53 a § 54 Obč.z. má kupující (soukromá osoba) možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V uvedeném případě, prosíme o písemné uvedení žádosti o odstoupení od smlouvy s uvedení čísla dodacího listu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu). Vrácené zboží nelze posílat zpět na dobírku. Při odeslání je doporučeno zboží pojistit. 

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 

Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné

provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou

info@edelikatesy.cz či telefonicky (777771409)

 

Pokud si zákazník z libovolného důvodu objednanou NEPORUŠENOU zásilku od dopravce nepřevezme a zásilka se vrátí zpět odesílateli, bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek ve výši 200 Kč vč DPH. Zákazníkovi bude vystavena a emailem zaslána faktura. V případě, že zákazník fakturu neuhradí, ve stanovené lhůtě 14 dní, bude tato pohledávka postoupena advokátní kanceláři.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou

věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 

  1. přiměřeným snížením kupní ceny

  2. náhradním dodáním zboží

  3. odstoupením od smlouvy

 

Reklamace

Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží. Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u

dodavatele nebo kurýrní služby. Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů. Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu:info@edelikatesy.cz nebo na tel: 777771409. O výsledku je zákazník informován dodavatelem či kurýrní službou telefonicky /elektronickou formou.

 

Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Společnost Sabores s. r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě reklamace kontaktujte info@edelikatesy.cz . Ze strany dodavatele jsou delikatesy, víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách (částečně klimatizované,chalzené prostory) a je zajištěna jejich čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

Trvanlivost

Trvanlivost jednotlivých produktů, druhů vín a destilátů je individuální. Doporučenou dobu spotřeby s případnou dobou archivace naleznete u každého produktu zvlášť.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Sabores s. r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze e-mailem na adrese: info@edelikatesy.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Nákupní řád je platný od 10. listopadu 2010.

 

Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu

www.edelikatesy.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb.Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Sabores s. r.o., kontakt: Jaroslava Šnejdarová, e-mail: js@edelikatesy.cz